Nur Khakiki

Perempuan kelahiran Pemalang, 2 Juni 1996 ini masih menjadi mahasiswa UIN Walisongo. Ia aktif di LPM Idea, KSMW, LPM Esensi. Pernah menjabat sebagai ketua DEMA FPK pada 2016-2017 dan ketua KOPRI PMII UIN Walisongo pada 2018-2019.
Motto hidupnya: mandiri dan bebas.

Tulisannya di Minerva.id: 
1. Jejak Sunyi Putra Mataram di Pemalang